Videa

Ke zhlédnutí prezentační videa

BLOCH

SUPADANCE

BD DANCE

INTERNATIONAL-DANSPORT

Facebook

Hledáte další zboží?

www.elisdancesport.com navštivte také náš web

Pro TŠ, Zuš, Divadla

Vážení zákazníci,

pro taneční školy, skupiny, Zuš a divadla poskytujeme

Na Vámi vybrané zboží množstevní slevy!

Pro více informací klikněte zde

 

 

 

GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naši milí zákazníci,

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů a Vám práva, o nichž Vás tímto chceme informovat. 

Společnost Elis Dance Sport spol. s r.o. zpracovává osobní údaje při prodeji výrobků a poskytování služeb. Tímto vás informujeme jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jaká práva jako subjekt údajů máte.


1.    Údaje zpracovávané na základě souhlasu
Při poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme následující osobní údaje:
- identifikační a adresní údaje (jméno a příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ) +  kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení),
a dále údaje o vašich nákupech jako je přehled zboží nebo služeb , které jste si objednali a také Vašich požadavků v souvislosti s objednávkou. 
Jaké jsou důvody pro zpracování vašich osobních dat:
Údaje zpracováváme na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který máte právo kdykoliv odvolat. Údaje jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, a nebo do chvíle, než je Váš souhlas odvolán. Tyto údaje ukládáme do databáze, takže při dalším nákupu již nemusíte vyplňovat celý registrační formulář znovu - stačí, když zadáte vaše přístupové jméno a heslo.

 
Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme
Jestliže nebylo v textu Vámi podepsaného souhlasu výslovně uvedeno jinak, Vaše osobní údaje dále nepředáváme třetím subjektům, mimo subjekty, které pro nás zajišťují související činnosti - Česká pošta, PPL nebo DPD kteří s každou zásilkou dostává z důvodu doručení zásilky vaši adresu.


2.    Údaje zpracovávané o zákaznících v e-shopu   https://www.elisdancesport.cz
Jaké údaje zpracováváme ?
O zákaznících našeho e-shopu zpracováváme následující osobní údaje:
-    identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ) + kontaktní údaje (tel. kontakt, e-mail),
-    údaje k platbě (číslo účtu),
a dále také údaje o zboží, které si zákazníci objednali, včetně historie požadavků, žádostí a stížností. 

Jaké jsou důvody pro zpracování a jak dlouho údaje zpracováváme 
Vaše údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zejména abychom zákazníkům mohli zaslat zboží, komunikovat s nimi ohledně objednávkek. Další důvod je plnění právních povinností, stanovených zejména daňovými předpisy. Údaje elektronického kontaktu využíváme z důvodu oprávnění uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, pro zasílání obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení mohou jejich příjemci kdykoliv zakázat.
Údaje platební, kontaktní a adresní osobní, dále údaje o objednaném zboží včetně reklamací budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu kdy mohou být uplatněny práva z vadného plnění. Identifikační, adresní údaje budou dále zpracovávány z důvodu právní povinnosti správce. Identifikační a kontaktní údaje mohou být prodávajícím zpracovány po dobu, po kterou s tím zákazník vyjádří souhlas.
Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme
Vaše osobní údaje předáváme pouze subjektům, které pro nás zajišťují související činnosti, zejména doprava objednaného zboží, zasílání nabídek a informačních sdělení. Vaše osobní údaje žádným dalším osobám nezpřístupňujeme.
 
 3.    Práva subjektu údajů dle platné právní úpravy
V souladu s platnou právní úpravou a obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte tato práva: 
-    právo na přístup k osobním údajům, které společnost  Elis Dance Sport s.r.o zpracovává,
-    právo na opravu, resp. doplnění údajů v případě, že by byly údaje zpracovány nesprávně nebo nepřesně,
-    právo na výmaz osobních údajů, 
-    právo na omezení zpracování, 
-    právo na přenositelnost údajů, 
-    právo vznést námitku,
-    právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha


V případě dotazů nebo jiných žádostí ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese Elis Dance Sport s.r.o, Lesnická 58, Brno 61300 nebo
Brno  602 00 nebo e-mailem na adrese info@elisdancesport.cz